Aurender W20 – Music Server Xứng Tầm Tham Chiếu


Với  những  công  nghệ đặc  biệt  phức  tạp, tạo  được  sự  khác  biệt bức  phá  trong  dòng Music  Server  cao  cấp, Aurender W20 thể hiện ưu thế vượt trội về mặt trình diễn âm thanh với những  sân  khấu  có  độ tĩnh cao, nhiễu âm nền cực  thấp.  Độ  phân  giải của  âm  thanh  được W20  khai  thác  tối  đa, kết hợp với khả năng xử lý tính tế những chi tiết  nhỏ  ở  hai  đầu  dải  tần giúp mang lại cảm giác âm  thanh  tuôn  trào  tự nhiên, rất gần với nguồn phát analog.

Waurender_20_26_1

 

Waurender_20_26_2

 

Waurender_20_26_3

 

Waurender_20_26_4

 

Waurender_20_26_5

 

Waurender_20_26_6

Nguồn tham khảo: NguyenAudio – http://www.nguyenaudio.com/vn/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/aurender-w20-music-server-xung-tam-tham-chieu.html

Posted by

@PhilipHungCao, CISM, CCSP, CCSK, CASP, CIW-WSP, GICSP, PCNSE, ACSP, CCDA, DCSE, JNCIA, MCTS, MCSA, VCP5-DCV, VCP6-NV, ZCNT is a #TekF@rmer. He has 17 years' experience in ICT/Cybersecurity industry in various sectors & positions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s