Diapason Adamantes III 25th Anniversary

Adamantes, tiếng Hy Lạp có nghĩa là kim cương, đó cũng là từ ngữ miêu tả chính xác thiết kế thùng loa đa diện huyền thoại của thương hiệu Diapason Italia.

Diapason_Adamantes_III_25th_AnniversaryDiapason_Adamantes_III_25th_Anniversary_01Diapason_Adamantes_III_25th_Anniversary_02Diapason_Adamantes_III_25th_Anniversary_03

Nguồn tham khảo: http://www.nguyenaudio.com/vn/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/diapason-adamantes-iii-25th-anniversary.html

Leave a Reply