Nhạc cụ mang tên Diapason


Những cặp monitor đa diện bằng gỗ óc chó Canaletto tuyệt đẹp của Diapason không chỉ khiến người ta mê mẩn vì vẻ đẹp tạo hình, mà âm thanh của chúng cũng rất dễ làm say đắm lòng người.

nhac_cu_mang_ten_Diapasonnhac_cu_mang_ten_Diapason_01nhac_cu_mang_ten_Diapason_02nhac_cu_mang_ten_Diapason_03nhac_cu_mang_ten_Diapason_04nhac_cu_mang_ten_Diapason_05

Nguồn tham khảo: http://www.nguyenaudio.com/vn/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/nhac-cu-mang-ten-diapason.html

Posted by

@PhilipHungCao, CISM, CCSP, CCSK, CASP, CIW-WSP, GICSP, PCNSE, ACSP, CCDA, DCSE, JNCIA, MCTS, MCSA, VCP5-DCV, VCP6-NV, ZCNT is a #TekF@rmer. He has 17 years' experience in ICT/Cybersecurity industry in various sectors & positions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s