Chương trình Trade-In của Audeze : đổi tai nghe cũ lấy LCD X và LCD XC

Chương trình Trade-In của Audeze : đổi tai nghe cũ lấy LCD X và LCD XC

Audeze hiện đang có một chương đổi tai nghe cũ, bù thêm tiền để lấy một trong hai mẫu LCD Xvà LCD XC, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/7 và chỉ áp dụng với khách hàng trực tiếp, không thông qua đại lý bán lẻ ở các khu vực. Đây là một động [...]

Audeze LCD-4: Các khía cạnh công nghệ, kỹ thuật ấn tượng của tai nghe Planar Magnetic

Audeze LCD-4: Các khía cạnh công nghệ, kỹ thuật ấn tượng của tai nghe Planar Magnetic

Giờ mà nói về tai nghe planar-magnetic, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến LCD-4, ông hoàng planar magnetic mới nhất của Audeze hiện nay. Với tầm giá không phải nhẹ ($3995), LCD-4 sở hữu một chất lượng cực kỳ “đáng đồng tiền bát gạo”. Nó còn là một minh chứng rõ ràng cho [...]