Audeze LCD-4: Các khía cạnh công nghệ, kỹ thuật ấn tượng của tai nghe Planar Magnetic


Giờ mà nói về tai nghe planar-magnetic, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến LCD-4, ông hoàng planar magnetic mới nhất của Audeze hiện nay. Với tầm giá không phải nhẹ ($3995), LCD-4 sở hữu một chất lượng cực kỳ “đáng đồng tiền bát gạo”. Nó còn là một minh chứng rõ ràng cho […]

Read More