Diapason Adamantes III 25th Anniversary

Diapason Adamantes III 25th Anniversary

Adamantes, tiếng Hy Lạp có nghĩa là kim cương, đó cũng là từ ngữ miêu tả chính xác thiết kế thùng loa đa diện huyền thoại của thương hiệu Diapason Italia. Nguồn tham khảo: http://www.nguyenaudio.com/vn/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/chuyen-de-audio/trai-nghiem-san-pham/diapason-adamantes-iii-25th-anniversary.html