Fostex ra mắt loa GX100Basic, dùng driver magie tinh khiết

Fostex ra mắt loa GX100Basic, dùng driver magie tinh khiết

Với GX100Basic, có vẻ như Fostex muốn lấy hình ảnh driver sử dụng diaphragm vân xoáy kim loại làm nhận diện thương hiệu mới dành cho các dòng loa bookshelf mới ra mắt gần đây của mình. Giống như 2 mẫu tiền nhiệm ra mắt trước đây, GX100Basic được thiết kế dưới dạng loa bookshelf [...]

Fostex ra mắt 3 tai nghe T20RP mk3n, T40RP mk3n và TH610

Fostex ra mắt 3 tai nghe T20RP mk3n, T40RP mk3n và TH610

Fostex vừa giới thiệu ba mẫu tai nghe mới “T20RP mk3n”, “T40RP mk3n” và “TH610” hướng tới các phòng thu cũng như audiophile đòi hỏi cao về âm nhạc. T20RP mk3n (open-back) và T40RP mk3n (close-back) đều mang thiết kế độc quyền Regular Phase (RP) dựa trên nền tảng công nghệ Planar Magnetic (tai nghe từ phẳng). [...]