Oyaide Tunami – Người dẫn đường tận tụy

Oyaide Tunami – Người dẫn đường tận tụy

Chất lượng dây điện nguồn luôn được các audiophile dày dặn kinh nghiệm đặc biệt coi trọng trong tổng thể hệ thống phối ghép, bởi nó không chỉ đảm bảo tính chi tiết của tín hiệu đầu vào mà còn góp phần bảo vệ cho toàn hệ thống trong suốt quá trình chơi nhạc. Với [...]