Giới thiệu #PHC//Audio

Sarastro-Ambiance

Kể từ ngày 15/05/2016, Người-Nông-Dân-Công-Nghệ @PHC quyết định mở thêm chuyên trang PHC//Audio tại địa chỉ https://phc-audio.com nhằm chia sẻ và cập nhật các thông tin có liên quan đến một lĩnh vực mà @PHC đam mê, đó là “low-end” audio. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để chuyên trang ngày một phát triển.

Trân trọng,

@PhilipHungCao
#Founder, #PHC//Audio