Giới thiệu #PHC//Audio


Kể từ ngày 15/05/2016, Người-Nông-Dân-Công-Nghệ @PHC quyết định mở thêm chuyên trang #PHC//Audio tại địa chỉ https://phc-audio.com nhằm chia sẻ và cập nhật các thông tin có liên quan đến một lĩnh vực mà @PHC đam mê, đó là “low-end” audio. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để chuyên trang ngày một […]

Read More