Nordost Sort Fut – chân chống rung cho loa hi-end và kệ máy

Nordost Sort Fut – chân chống rung cho loa hi-end và kệ máy

Bộ chân Nordost Sort Fut được thiết kế dành riêng cho ứng dụng chống rung loa hi-end và kệ máy. Sử dụng cơ chế hút và khử rung động dựa trên bộ đệm bằng bi sứ, Sort Fut hạn chế những rung động của thùng loa, đặc biệt là các rung do cộng hưởng nội, [...]